Mantra novca

Pokušajte da promenite svoju finansijsku situaciju koristeći mantru novca. Određene zvučne vibracije pomažu u stvaranju pravog strujnog toka koji će uticati na neophodne centre i područja vaše svesti. Mantri pomažu u najkraćem roku da korenito promene svoj život.

Da verujete u moć mantre, preporučuje se da je pročitate 2 sata, samo u ovom slučaju će vam se otvoriti. Mantra za novac treba čitati sa posebnom vjerom i polako, tako da možete ugoditi božanstvu. Preporučuje se da ponovite čarobne reči 108 puta ili pola sata. Da biste brojali ponavljanje, koristite perle na perlama. Ciklus tokom kojeg morate ponoviti mantru - 10 ili 40 dana.

Najjača mantra za novac je Manibhadra:

Namo ratna trayaya namo manibhadraya swing Yaksha sijeno Patai syadaya thedan Healey Manibhadra Healey Healey Manibhadra kobilica Manibhadra kobilica kobilica Manibhadra tsyli Manibhadra tsyli tsyli Manibhadra tsulu Manibhadra tsulu tsulu Manibhadra DVGA Manibhadra DVGA DVGA Manibhadra krug Manibhadra Round Manibhadra kuru Manibhadra Kuru Kuru Manibhadra sura Manibhadra sura sura menebhadra sarva artham me sadhaya svaha tadyatha putane sutputane surume sumati surathe sasmavate hilake hilakali purne sidhe bhadra Healy healy matchha ehiko niche ehiso niche ehigo niche Waha.

Mantri bogatstva:

  1. Om hrim klim srim namah.
  2. Om krim klim shim shrilakshmi nrsinhaya namaha.
  3. Ramabhadra-mahasavasa-raghuvira-nrpottama-dasasyantakam-mam-raksa-dehi-me-paramam-shriyam.

Mantra Ganesha privlači novac

Genesha je najpoznatiji hindujski božanin koji pomaže u poboljšanju svoje finansijske situacije i pruža podršku u bilo kojem poduhvatu.

Prvo, ponovite ovu mantru tri puta:

Om shrim hrim clim glam gam ganapataye vara-varada sarva-janam me vemmanaya svaha

A onda kažite ovo:

Očigledno je da se vama ne može dati prahodayat om shanti shanti shanti.

Druga verzija mantre Geneze, koja će vam pomoći da pokrenete sopstveni biznis i uklonite sve prepreke na putu:

Om gam ganapa taye namaha.

Digitalna mantra novca

Ova opcija se mora pročitati u roku od 77 dana. Već sredinom ovog perioda, moći ćete da primetite kako se poboljšava finansijsko stanje. Mantra zvuči ovako: 7753191. Važno je pročitati svaku brojku odvojeno: sedam sedam pet tri tri devet one.

Mantra za postizanje društvenog uspeha

Ova opcija treba čitati samo 2 dana. Da biste održali postojeći posao, pročitajte mantru jednom mjesečno:

Om hrim shrim shrim shrim shrim shrim shrim laksmi mam graha puraye puraye cinta duraye duraye matchmaker.